Cá nhân

Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú

SBD: TS0090
Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú
Thông tin
Số báo danh TS0090
Họ và tên: Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 000961

Thông tin chi tiết:
Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú

Đi thăm và tặng quà Trung thu trẻ em khuyết tật và mồ côi tại "trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè"

Viết thảo luận