Cá nhân

Đoàn Thanh Phương

SBD: TS0076
Đoàn Thanh Phương
Thông tin
Số báo danh TS0076
Họ và tên: Đoàn Thanh Phương
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 001387

Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Đoàn Thanh Phương
Nơi sinh hoạt đoàn: Chi đoàn cơ sở Cục Tài chính và Quản lý đầu tư

Uống nước nhớ nguồn
Chúng ta những con dân của đất Việt, khi đến với mảnh đất này chắc hẳn ai ai cũng mang trong mình tâm trạng bồi hồi và xúc động, nơi đây đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, có biết bao anh hùng đã ngã xuống, đã hy sinh để giành lại nền độc lập cho Tổ quốc và đây chính là nơi đã sinh ra một “vị tướng huyền thoại” của dân tộc Việt Nam “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp”
“Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử”
“Uống nước nhớ nguồn” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Thế hệ thanh niên ngày nay cần phải phát huy truyền thống đó, sống, làm việc và hành động sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Viết thảo luận