Cá nhân

Đoàn cơ sở Cục quản trị T26

SBD: TS0091
Đoàn cơ sở Cục quản trị T26
Thông tin
Số báo danh TS0091
Họ và tên: Đoàn cơ sở Cục quản trị T26
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 000793

Thông tin chi tiết:
Đoàn cơ sở Cục quản trị T26

Nghĩa tình biến giới hải đảo – Tháng thanh niên

Đoàn cơ sở Cục quản trị T26 trực thuộc đoàn Văn phòng trung ương Đảng, đóng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, đây là một cơ sỏ đoàn năm trên dãy đất miền trung  thân thương, ảnh hưởng nhiều về thời tiết mưa bảo, không chỉ thế mà làm cho 123 đoàn viên thanh niên T26 nhùn bước, hằng năm đoàn CS T26 tổ chức nhiều hoạt động như uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, chương trình tự thiện và nghĩa tình biên giới – hải đảo được đoàn CS T26 rất quan tâm và tổ chức chường trinh hằng năm, mỗi năm đoàn cơ sở T26 tổ chức thăm và tặng quà cho các đồn biên phòng ở biên giới, hải đảo và các hộ gia đình mà đồn biên phòng đóng quân.

Viết thảo luận