Cá nhân

Lương Đình Hùng

SBD: TS0075
Lương Đình Hùng
Thông tin
Số báo danh TS0075
Họ và tên: Lương Đình Hùng
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 000747

Thông tin chi tiết:


Họ và tên: LƯƠNG ĐÌNH HÙNG
Nơi sinh hoạt đoàn:Chi đoàn Cục Quản trị T-78

Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

Trên đất nước ta vẫn còn nhiều các em học sinh nghèo hiếu học, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng các em vẫn mong muốn được đến trường, vẫn không lùi bước trước những khó khăn, để sau này làm được nhiều việc có ích cho xã hội, Với những phần quà nhỏ, chi đoàn T-78 luôn mong được góp 1 phần ủng hộ các em được học hành thành tài.

Viết thảo luận