Cá nhân

Nguyễn Văn Nam

SBD: TS0081
Nguyễn Văn Nam
Thông tin
Số báo danh TS0081
Họ và tên: Nguyễn Văn Nam
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 000792

Thông tin chi tiết:
Họ Và tên: Nguyễn Văn Nam
Sinh hoạt tại chi đoàn Nhà Khách số 8 Bạch Đằng, Đoàn cơ sở Cục Quản trị T26

Nghĩa tình biên giới hải đảo
Năm 2012 đoàn cơ sở T26 tổ chức chương trình nghĩa tình biên giới hải đảo về thăm đồn biên phòng thuộc xã ĐakRing, ĐăkLay thuộc đồn biên phòng 661 huyên Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam.

Viết thảo luận